W poniedziałek 19 września salon przy ul. Jagiellońskiej NIECZYNNY!
Nagłówek slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kliknij tutaj

Okulista czy optometrysta – kogo warto wybrać?

Optometrysta w gabinecie

Wzrok to jedna z najważniejszych kwestii dla ludzkiego zdrowia. Jednym z najlepszych sposobów na jego ochronę jest noszenie okularów korekcyjnych. Szacuje się, że w Polsce zakłada je nawet 65% społeczeństwa. Aby zadbać o oczy, dla wielu pacjentów oczywistym krokiem jest wybranie się do okulisty. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wiele podobnych badań może wykonać optometrysta. Przeczytajcie artykuł i poznajcie najważniejsze różnice pomiędzy okulistą, optykiem a optometrystą.

Specjaliści od ochrony wzroku

Dobrze dobrane okulary to najważniejszy element leczenia wzroku. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie płyną z nieodpowiedniego dbania o ten aspekt zdrowia. Do takich czynności należy między innymi dobieranie okularów „na własną rękę”, w miejscach do tego nieprzystosowanych czy bez konsultacji ze specjalistami. A tych nie brakuje. Pomimo tego, że zawody związane z diagnostyką i leczeniem wzroku mogą wydawać się podobne, różnice pomiędzy poszczególnymi specjalizacjami są znaczące.

Kim jest okulista?

W przeciwieństwie do pozostałych wymienionych w tekście zawodów okulista to lekarz, który ukończył specjalizację w zakresie okulistyki. Do głównych zadań okulisty należy między innymi diagnostyka i leczenie chorób oczu oraz wykonywanie zabiegów. Warto rozważyć taką wizytę w momencie:

 • bólu oczu,
 • zapalenia spojówek,
 • występowania niepokojących zmian w okolicy oczu,
 • w przypadku pogorszenia wzroku nawet podczas noszenia okularów,
 • w przypadku występowania jaskry w rodzinie,
 • powyżej 60. roku życia — w celu wykluczenia zaćmy, jaskry, chorób plamki żółtej i oceny siatkówki. Medycyna jasno określa, że w momencie osiągnięcia średniego i starszego wieku, zwiększa się ryzyko chorób oczu, w związku z czym zaleca się wtedy systematyczne badania u specjalistów.

Warto również wspomnieć o okulistyce dziecięcej. Do tego specjalisty

należy wybrać się z dzieckiem od 1 miesiąca życia do 6 roku życia, szczególnie gdy zaobserwuje się takie dolegliwości jak: zez, mrużenie oka, ustawianie głowy bokiem, lub gdy ktoś z rodziców ma dużą wadę wzroku. Aby okulista dziecięcy mógł przeprowadzić prawidłową diagnozę, u małych dzieci konieczne jest podanie kropli na rozszerzenie źrenic.

Wśród pacjentów utarło się błędne przekonanie, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze wzorkiem, należy się wybrać do okulisty. Pomimo tego, że ma on uprawnienia w sprawie doboru szkieł kontaktowych i okularów, prawdziwym specjalistą w tej kwestii jest optometrysta.

Optyk — kim jest?

Optykiem nazywany jest specjalista, którego zadaniem jest pomoc w doborze najlepszej pary okularów. Wykonuje je na podstawie recepty zleconej przez optometrystę. Optyk zamawia odpowiednie soczewki i następnie umieszcza je w wybranych przez klienta oprawkach. Podczas montażu, zwraca szczególną uwagę na odległość soczewki od oka i na sposób układania się okularów na twarzy. Aby pacjent mógł cieszyć się jak najlepiej dobraną parą okularów, niezbędna jest więc współpraca wielu specjalistów.

Inni specjaliści

Do pozostałych specjalistów w szeroko pojętej okulistyce zalicza się również ortoptystkę oraz tyflopedagoga. Pierwszy specjalista zajmuje się diagnostyką i leczeniem zeza oraz prowadzi rehabilitację wzrokową tzw. ćwiczenia pleopoptyczno-ortptyczne. Drugi pracuje głównie z niewidomymi oraz osobami, które od urodzenia mają problem z prawidłowym widzeniem.

Optometrysta — kim jest i czym się zajmuje?

Dyplomowanego optometrystę popularnie nazywa się specjalistą od korekcji wad wzroku. Podczas wykonywania badań optometrysta zobligowany jest do sprawdzenia stanu zdrowia oczu i w przypadku wykrycia groźnych zmian, kieruje do lekarza okulisty. Do jego pozostałych zadań zalicza się profilaktykę, korektę wad wzroku, dbałość o widzenie obuoczne oraz wykonywanie szczegółowych pomiarów przy użyciu specjalistycznego sprzętu optycznego. Dzięki swoim uprawnieniom może również zlecić czy przeprowadzić terapię widzenia poprzez wykonywanie określonych ćwiczeń.

Optometrysta — jakie wykonuje badania?

Optometryści sklasyfikowani są jako specjaliści, co oznacza, że aby wykonywać ten zawód, niezbędne jest ukończenie studiów wyższych. Część z optometrystów ukończyła dodatkowo studia pierwszego stopnia w zakresie optyki okularowej. Do ich podstawowych obowiązków zalicza się wykonywanie badań optometrycznych, które polega na szczegółowym wywiadzie z pacjentem, pomiarach wady wzroku, krzywizny i grubości rogówki. Do tego uwzględnić trzeba takie działania jak szczegółowe pomiary wady wzroku, widzenia obuocznego i akomodacji z wykorzystaniem foroptera. Optometrysta dzięki swoim kompetencjom zajmuje się również wieloma innymi kwestiami. Oto poszczególne z nich:

Kontaktologia

To badanie polegające na dopasowaniu soczewki kontaktowej miękkiej, które jest wstanie przeprowadzić każdy wyspecjalizowany optometrysta. Dzięki poznaniu budowy oka jeszcze przed założeniem soczewki, specjalista wykonuje badanie w lampie szczelinowej, które określa pacjenta czy kwalifikuje się do noszenia soczewek kontaktowych. Dzięki tej informacji optometrysta jest w stanie dopasować odpowiednie soczewki w zależności od trybu stosowania, materiału, konstrukcji, kształtu lub rozmiaru. Podczas wizyty kontaktologicznej pacjent otrzymuje dodatkowe szkolenie od specjalisty, w jaki sposób powinien się obchodzić z soczewką pod kątem użytkowania czy pielęgnacji.

Optometria pediatryczna

Ta specjalizacja zajmuje się badaniem i leczeniem wzroku dziecka. Zajmujący się tą dziedziną optometrysta posiada szereg przyrządów pozwalających dogłębnie zbadać oczy małych pacjentów. Jest to o tyle istotne działanie, że dzieci często nie są świadome tego, że mają gorszy wzrok niż rówieśnicy. W takim przypadku to od optometrysty zależy kwestia prawidłowego zbadania ewentualnych wad wzroku i zaproponowanie rodzicom odpowiednich metod terapii.

Optometria geriatryczna

Ta kategoria badań skierowana jest do ludzi starszych. Oprócz standardowych elementów diagnozy, w przypadku seniorów dochodzi do dodatkowych działań — sprawdzenia stanu soczewki wewnątrzgałkowej z wykorzystaniem lampy szczelinowej. Zbadanie ostrości widzenia pomaga optometryście określić, czy doszło do pogorszenia wzroku, które nie może zostać skorygowane okularami. Wykonanie takiej czynności może również pomóc w zdiagnozowaniu występowania zaćmy. W tym przypadku konieczne będzie dalsze skierowanie do lekarza okulisty.

Terapia widzenia

Kolejnym z elementów, którym zajmuje się optometrysta, jest terapia widzenia u dzieci oraz dorosłych. Specjalista w tej dziedzinie diagnozuje zaburzenia widzenia obuocznego i jednoocznego. Następnym krokiem jest odpowiednie zaplanowanie oraz przeprowadzenie ćwiczeń wzrokowych na zajęciach, oraz przedstawienie zaleceń, do wykonywania czynności w domach.

Optometria kliniczna

Optometrystów klinicznych można najczęściej spotkać w specjalistycznych placówkach zajmujących się chirurgią lub mikrochirurgią oka. Zadaniem tego specjalisty jest ścisła współpraca z okulistą, a dzięki wymianie wiedzy pacjent zyskuje kompleksową opiekę medyczną. Kooperacja jest niezwykle istotna zwłaszcza w przypadku wykonywania zabiegów laserowej korekcji wzroku, stożka rogówki, zaćmy lub jaskry. W większości przypadków to optometrysta przeprowadza odpowiednie badania przed zabiegiem, do których należą między innymi:

 • refrakcja obiektywna,
 • refrakcja subiektywna,
 • biometria optyczna,
 • pole widzenia,
 • tonometria bezkontaktowa,
 • topografia rogówki,
 • pupilometria,
 • keratometria.

Wielu pacjentom optometrysta kojarzy się głównie z pomocą przy doborze soczewek czy okularów. W praktyce jest jednak w stanie wykonać o wiele szerszy zakres badań pod kątem zdrowia oczu. Należy pamiętać, że ścisła współpraca lekarza okulisty z optometrystą to niezwykle istotny element leczenia wzroku. Warto również rozdzielić wizyty. Początkowym krokiem powinno być wybranie się do optometrysty, w celu doboru korekcji i na drugim miejscu wizyta u okulisty. Może się ona przydać zwłaszcza osobom w średnim i starszym wieku, aby wykonać odpowiednie badania i wykluczyć ewentualne schorzenia. Nie wolno również zapominać o zasadzie: Im jesteśmy starsi, tym występuje większe ryzyko schorzeń okulistycznych np. jaskry, zaćmy, czy chorób plamki żółtej.